Založení říma

Založení Říma je klíčovým okamžikem v dějinách Itálie a celého Římského impéria. Toto událostně nabitý okamžik, který se datuje do legendárního období, jež spočívá v rozmezí mezi 8. a 7. stoletím před naším letopočtem, představuje zrození města, které se stalo epicentrem jednoho z nejmocnějších impérií v historii lidstva. Založení Říma není jen jedním z mnoha příběhů o vzniku měst; je to příběh o intrikách, lásce, intrigu a hrdinství.

Legendární založení

Podle legendy bylo Řím založeno bratry Romulem a Remem. Tyto dva bratry, synové boha Marsa a dcery krále Numitora, byli opuštěni a vychováni vlčicí. Po dospění se vydali na cestu, která měla určit místo pro založení nového města.

Legendární příběh říká, že došlo k sporu mezi bratry o místo, kde město založit. Romulus si zvolil pahorek Palatin a začal na něm stavět hradby. Remus však tvrdil, že místo Aventin je lepší volbou. Rozhodli se řešit spor rituálem, když viděli ptáky – ptáci byli znamením bohů. Remus jako první zahlédl šest supů, ale poté, co si myslel, že je vítězem, Romulus viděl dvanáct ptáků na svém místě a tvrdil, že je vítězem. Toto nedorozumění vedlo k tragickému konci Rema, když ho Romulus zabil a Řím byl založen.

Význam založení říma

Založení Říma mělo obrovský význam pro další vývoj Evropy. Z Říma se stalo politické, kulturní a vojenské centrum antického světa. Římská říše ovládla obrovská území, která se táhla od Británie až po Blízký východ. Její právní systém, architektura a jazyk – latina – měly trvalý vliv na evropskou civilizaci.

Během svého rozkvětu bylo Římské impérium ztělesněním moci a vlády. Jeho vojenská síla a organizace umožnily dobývání nových území a rozšíření říše na nepředstavitelné rozměry. To vše začalo v okamžiku založení Říma.

FAQs

1. Jaký byl skutečný historický průběh založení Říma?

Historici se stále snaží oddělit legendy od skutečnosti. Skutečný historický průběh založení Říma zůstává nejasný, protože mnoho informací pochází z legend a mýtů. Nicméně, existují archeologické nálezy a doklady, které potvrzují existenci starověkého Říma.

2. Kterým z bratrů, Romulem nebo Remem, byl připsán významnější vliv na vývoj Říma?

Romulus je obvykle považován za zakladatele Říma a má větší historický význam. Remus je více spojován s legendou o založení města. Nicméně, jejich role a význam v rámci historického vývoje města jsou stále diskutovány mezi historiky.

3. Jaký byl důležitý vliv Říma na světovou historii?

Řím měl obrovský vliv na světovou historii. Jeho říše ovládla velkou část Evropy, Severní Afriku a Blízkého východu, což mělo zásadní dopad na politiku, kulturu a jazyk regionu. Římský právní systém, architektura a latinština měly trvalý vliv na evropskou civilizaci a formovaly základy moderního Západu.


Viz také:

Photo of author

Anik

Napsat komentář