Zlatý věk komedie s dramatem: carlo goldoni

V historii světového divadla se objevilo mnoho význačných osobností, které zanechaly nezapomenutelnou stopu ve světě umění. Jedním z těchto významných tvůrců byl i italský dramatik Carlo Goldoni. Jeho přínos k divadelní tvorbě je nepopiratelný a jeho dílo má stále živý ohlas po celá staletí. V tomto článku se zaměříme na život a tvorbu tohoto mimořádného umělce.

Život a doba

Carlo Goldoni se narodil 25. února 1707 v Benátkách v rodině úředníka. Již od mládí projevoval zájem o literaturu a divadlo. Studoval práva na Padovské univerzitě, ale jeho vášeň pro divadlo byla silnější. Po dokončení studií začal psát komedie a drama, která měla velký vliv na tehdejší divadelní scénu.

Goldoni žil v době, kdy byla italská divadelní scéna rozdělena mezi dvě tradiční formy: commedia dell’arte a opera seria. Commedia dell’arte byla improvizovaná forma divadla, kde herci hráli podle ustálených vzorů a měli své charakteristické masky. Goldoni cítil potřebu modernizovat a zreformovat italské divadlo, aby bylo relevantní pro dobové publikum.

Revolutionář ve světě divadla

Carlo Goldoni je považován za průkopníka moderního divadla. Jeho díla se vyznačují realističtějšími postavami, životními situacemi a autentickým dialogem. Vytvořil mnoho komedií, které reflektovaly tehdejší společnost, a ukázal, že divadlo může být zrcadlem skutečného života.

Ve svých hrách se snažil eliminovat komické masky a nahradit je charaktery se specifickými rysy. To vedlo k většímu zapojení herců do procesu tvorby postav a k hlubšímu psychologickému zkoumání postav. Jeho dílo tak otevřelo nové možnosti pro herce i diváky.

Legacy a vliv

Carlo Goldoni změnil svět divadla natolik, že jeho vliv lze cítit dodnes. Jeho díla ovlivnila mnoho dalších dramatiků a umělců, kteří chtěli vytvářet autentická a skutečná díla. Jeho revoluční přístup k divadelní tvorbě otevřel cestu modernímu divadlu, které se zaměřuje na lidské charaktery a realistické vykreslení života.

Goldoniho dílo zahrnuje mnoho významných her, mezi nimiž patří například „Sluha dvou pánů“ nebo „La Locandiera“. Tyto hry jsou stále hrány po celém světě a zůstávají inspirací pro nové generace umělců.

Odpovědi na Časté Otázky

Co je nejznámější hrou Carla Goldoniho?
Jednou z nejznámějších her Carlo Goldoniho je „Sluha dvou pánů“ (Il servitore di due padroni). Tato komedie patří k jeho nejúspěšnějším dílům.

Jaký byl Goldoniho přínos k divadelní tvorbě?
Carlo Goldoni přinesl do divadla nový pohled na postavy a dialog. Jeho realistický přístup ovlivnil celou divadelní scénu a položil základy pro moderní dramatiku.

Měl Goldoni nějakého konkurenta ve své době?
Ano, v jeho době byl jeho hlavním konkurentem dramatik Pietro Chiari. Oba umělci měli rozdílné pohledy na divadelní tvorbu a jejich rivalita byla známá.

Proč je Goldoni považován za revolucionáře?
Goldoni změnil tehdejší divadelní paradigma tím, že se zaměřil na reálné postavy a situace. Jeho díla představovala průlom v porovnání s tradiční commedia dell’arte a položila základy pro moderní divadlo.

Závěr

Carlo Goldoni zanechal nezaměnitelnou stopu ve světě divadla. Jeho revoluční přístup k tvorbě postav a dialogů ovlivnil celou divadelní historii. Díky jeho dílu se divadlo stalo mnohem autentičtějším a relevantním pro publikum. Goldoniho komedie a drama jsou dnes stále hrány a studovány, a jeho odkaz žije dál.


Viz také:

Photo of author

Anik

Napsat komentář